Univers Uni - 2017 L'intru - 30 X 40 cm

L’intru – Stefanie Heyer – 2016 – Galerie JPHT